Åkerinäringen i Sverige och världen omsätter miljarder och åter miljarder kronor varje år och har fått en enorm betydelse p.g.a. den globala samhällsutvecklingen och de fria gränserna. Transporterna trängs på vägarna och går i skytteltrafik både till sjöss, i luften, på vägarna och via tåg. Och genom förbättringar av fordon med mer miljövänliga motorer, bekvämare inredning och större laster, tycker många lastbilschaufförer att det är det bästa jobb som finns med variation, tid till reflektion möjligheten att upptäcka nya miljöer.

Men åkerinäringen har också en baksida med slitsamma och långa pass, trötthet, konkurrens från illegala aktörer och olycksdrabbade sträckor där förarna är alltför trötta och får mindre och mindre tid till återhämtning. Den här hemsidan handlar om åkerinäringen och både dess för-och nackdelar samt hur den ser ut idag med EU och de öppna gränserna. Ofta tänker man inte på hur en produkt har kommit till en butik utan man går in och köper sina livsmedel, sina tidningar eller sina hygienartiklar som vanligt. Men bakom ligger timmar av planering, logistik och företag som konkurrerar om transportköparnas prisförslag för att överleva och betala sina chaufförer. Samtidigt ställs det stora krav på alla företag idag, inte minst ur miljöperspektiv. Och detta gör att man måste se över fraktsätt, arbetsförhållanden och CSR-policyn.

För dig som vill bekanta dig lite närmare med åkerinäringen, vilka fordon som används och hur en dag på jobbet ser ut för en vanlig lastbilschaffis, kom in på vår hemsida och läs dig igenom våra artiklar som förklarar vad åkerinäringen egentligen handlar om och hur den kan utvecklas ytterligare.